B etong Vest AS Bergen 15.03.2020

Til Våre kunder

Informasjon om konsekvenser for Betong Vest AS vedrørende :Corona viruset Covid-19

I forbindelse med det pågående  Corona viruset Covid 19 ser vi faren for at dette også vil kunne påvirke vår virksomhet i Betong Vest AS dette vil da gjelde produksjon, transport og betongpumping.

Spredningen av viruset er en risiko for hele næringen.

Vi innformerer herved våre kunder om at problemene og konsekvensene som følger i kjølvannet av det pågående virus utbruddet kan medføre at vår forretningsanliggender blir forhindret eller forsinket og at Force Majure-situasjon kan oppstå.

For våre kunde kan dette bety at våre forpliktelser og ansvar for utelatt levering, forsinket levering og leveringer utenfor det angitte leveringsintervall vil kunne bortfalle

I tråd med myndighetenes retningslinjer og anbefalinger har vi iverksatt tiltak for å hindre spredning av viruset.

Tiltakene vi har iverksatt er et forsøk på å begrense spredningen av viruset, samt viktig del for at vi skal kunne opprettholde vår virksomhet , leveranse og produksjon. Det vil kunne komme ytterligere tiltak på kort varsel

Vi har tre avdelinger en på Fleslandsveien , en på Espehaugen og en på Døsjøvegen.

Vi vil fra mandag 16.03.20 isoleres fra hverandre. Anleggene vil nå kun være åpne for de som inngår i bemanningen der , dette for å begrense kontakten mellom våre medarbeidere på våre tre anlegg . Vi gjør dette for å sikre at om den ene avdelingen skulle bli infisert skal vi fortsatt kunne levere fra de andre stasjoner slik at vi på denne måte kan opprettholde våre leveranser.

De av våre ansatte som kan vil jobbe hjemmefra

Være nøye med personlig hygiene

Kunder, leverandører og andre som ikke hører til på den enkelte fabrikk blir bedt om å ringe inn eller sende SMS med sin bestilling osv.

Det er ikke lov for hentekunder å komme inn på ordrekontoret lengre.

Det blir satt opp regler for levering og håndtering av utstyr ved leveranser av betong og pumping.
Det er etter anbefaling fra Fabeko ønskelig at det holdes en avstand fra sjåfør til kunde på minst 4 meter

Vi ber om at kunder på byggeplass ikke håndterer utstyr på bil eller pumpe
For å unngå hånd kontakt ved bruk av pumpeutsyr,  slanger med mer  ved pumping bes det om at det bruker hansker .

Følgeseddel:

For å unngå smitte ved kvittering av følgeseddel vil denne nå bli signert av sjåfør.
Dersom det ønskes kopi av følgeseddel vil denne bli sendt etter ønske pr epost.

Situasjonen endrer seg fra dag til dag og vi gjør oppmerksom på at denne informasjonen gjelder inntil videre. Vi har ikke noe oversikt over hvordan viruset vil påvirke oss fremover og eventuelt nye retningslinjer fra myndighetene som vil kunne påvirke vår virksomhet

Alle i Betong Vest AS vil gjøre sitt beste for at dagene skal bli så normale som mulig og at

Leveranser går som normalt

Med hilsen

Hans-Olaf Seim

Daglig leder
Betong Vest AS
Tlf 924 07 250